×

CSL Limited Our Code Of Responsible Business Practise July 2017
Message from Paul Perreault
CSL Employees

HODNOTY SPOLEČNOSTI A ŘÍDICÍ PRINCIPY

Společnost CSL je odhodlána pomáhat našim zaměstnancům a třetím stranám s porozuměním principů a očekáváním obsaženým v tomto Kodexu a s jejich dodržováním.

OBSAH

Zásady ☰

Poctivost v podnikání ☰

Bezpečnost ☰

Pracoviště ☰

Komunita ☰

Životní prostředí ☰

Dodržování pravidel ☰